foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

DRODZY UCZNIOWIE!!!

PRZYPOMINAMY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

33 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku

I. 16.06.2020r. (wtorek)

Pierwszy dzień:

-  godz. 9:00 Język polski: 120 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 180 minut)

II. 17.06.2020r. (środa)

Drugi dzień:

- godz. 9:00 Matematyka: 100 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 150 minut)

III. 18.06.2020r. (czwartek)

Trzeci dzień:

- godz. 9:00 Język obcy nowożytny – język angielski: 90 minut (dyslektycy, uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – przedłużenie czasu pracy do 135 minut)

 

31 lipca 2020r. – ogłoszenie wyników, przekazanie wyników i zaświadczeń szkołom, wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.

- W dni egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas VIII przychodzą/przyjeżdżają do szkoły na godzinę 8:00.

- Transport uczniów do szkoły i ze szkoły w dni egzaminu ósmoklasisty zapewniają Rodzice.

 

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

- własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki – także linijkę), przyborów nie wolno sobie pożyczać,

- małą butelkę wody

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

W dni egzaminu ósmoklasisty zdających obowiązuje strój galowy.

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w warunkach zagrożenia:

 - Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca, w trakcie pisania egzaminu.

 

- Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywaniu ust zgięciem łokcia).

- Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – np. smartfona, telefonu, maskotek …

- Na terenie szkoły oraz w jej budynku należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, przed szkołą należy unikać gromadzenia się w większych grupach

- Uczniowie przebywający w sali egzaminacyjnej mogą zdjąć maseczki, przyłbice w trakcie pisania egzaminu, ale muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz po zakończeniu pracy z arkuszem, podczas wychodzenia z sali egzaminacyjnej.

- Jeżeli uczeń poczuje się źle  podczas egzaminu, powinien o tym fakcie natychmiast poinformować zespół nadzorujący.

- Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu.

- Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

- W ciągu ostatnich 15 minut , nawet jeśli zdający zakończył pracę , nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej.

- Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( z wyjątkiem dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – ci uczniowie nie wykonują tej czynności – nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

- Po upływie czasu przeznaczonego na pracę przewodniczący :

  • Informuje zdających o zakończeniu pracy
  • Wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  • Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów (dodatkowy czas 5 minut oraz wymienione czynności nie dotyczą dyslektyków, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ponieważ uczniowie ci korzystają z wydłużonego czasu pracy)

 

- W salach, w których piszą egzamin uczniowie zobowiązani do przenoszenia odpowiedzi (poza dyslektykami), członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek dopilnowania tej czynności.

- Po upływie dodatkowego czasu (wspomniane wcześniej 5 minut) uczniowie odkładają arkusze, członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają ich kompletność i zezwalają uczniom na opuszczenie sali z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu.

 

 

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY POWODZENIA 

NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY!!!

  

Nasza szkoła w programie  „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

 

Nasza szkoła jest jedną z 30 szkół z województwa mazowieckiego, które biorą udział w programie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. Jest to program edukacji ekologicznej realizowany przez szkoły z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

 Do naszej szkoły dotarła edukacyjno-zabawowa paka poświęcona 8 surowcom: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERAIŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY. Materiały pomogą przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom wszystkie surowce. Skąd się one biorą? Co z nich produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów?

EkoPaka pozwoli wprowadzić najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Będzie pożytecznie, kolorowo i zabawnie. Edukacja ekologiczna dla najmłodszych już wkrótce u nas!

Zachęcamy do polubienia profilu programu EkoPaka na Facebooku: www.facebook.com/EkoPaka


 

 

Ogłoszenie

Informujemy, że od 11 maja (poniedziałek) pracę wznawia biblioteka szkolna, która będzie dostępna dla czytelników od 800 – 1400.

Obowiązują maseczki i rękawiczki.

W sprawie zwrotu oraz wypożyczeń książek, proszę o kontakt telefoniczny: 600 247 951

Zapraszam


 

Krzyżówka i wykreślanka

 

W tym konkursie liczyła się poprawność i szybkość odesłania prac.

 

Klasy I- III

 

Kinga Adamkowska

Zuzanna Kimona

Paulina Chrostowska

Patrycja Chrostowska

 

Klasy IV- VIII

 

Julia Kijewska

Adrian Kijewski

 

Zwycięzcom Gratuluję


 

Dzień Książki i Praw Autorskich

 

Internetowy konkurs polegał na udzieleniu 8 poprawnych odpowiedzi. Oto one:

1. 1995 rok

2. Edward Szymański

3. W Mezopotamii

4. Hieroglify to znaki pisma obrazkowego

5. Jan Gutenberg

6. Wynalazkiem XX wieku jest E-book

7. Liber

8. Prawa osobiste majątkowe.

 

Zwycięzcami w klasach I – III zostali:

 

Klaudia Piotrowska kl. I a

Jakub Kowalewski kl. II a

 

Zwycięzcami w klasach IV-VIII zostali:

 

Julia Kijewska kl. V a

Adrian Kijewski kl. VI a

Piotr Kaniewski kl. V c

 

Zwycięzcom Gratuluję


 

Wyniki konkursu „Sposób na książkę, sposobem na nudę” 

 

 

DZIEŃ PATRONA

Każdego roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona- Władysława Broniewskiego. Odbywa się to zawsze w jego dzień urodzin, czyli 17 grudnia. Podczas tej uroczystości staramy się przypomnieć sylwetkę tego wielkiego Polaka, którego śmiało zaliczyć możemy do grona Ojców Niepodległości.

W tym roku szkolnym akademię przygotowywali uczniowie klas VI pod kierunkiem pani A. Szczyglak oraz p. M. Krzyczkowskiej. W montażu słowno- muzycznym wykorzystano życiorys Broniewskiego oraz utwory tegoż autora, a wśród nich najsłynniejszy „Bagnet na broń”, a także„ Żołnierz polski”, „ Młodość”, „List z więzienia” czy fragment utworu „ Mazowsze”.

Wśród utworów muzycznych znalazły się takie piosenki jak „ Wind of change” zespołu Scorpions, „ Dom” Cleo, „ Uwierz Polsko”- w wykonaniu naszych uczniów, a zarazem prowadzących- Mai Klei i Błażeja Jędrzejewskiego oraz chóru szkolnego pod kierunkiem p. J. Rutkowskiej. Dodatkowo „ Rozkwitały pąki białych róż” zaśpiewała młodsza koleżanka Zuzanna Bęcławska.

W programie wykorzystano również dwa klipy : „ Legiony”- Mateusza Ziółko oraz „ Partyzant” zespołu Dżem. Wszystko podsumowała p. dyrektor Marlena Gałęziewska, która podziękowała uczniom i opiekunom za przygotowany występ.


 

EKO MISJA

W miesiącu czerwcu odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa , która była zwieńczeniem przeprowadzonej wcześniej akcji „Eko Misja - Nie Marnuję. „Eko Misja” to projekt Banków Żywności prowadzony z udziałem doświadczonych pedagogów w szkolnych placówkach w całej Polsce, związany z poważnym problemem marnowania żywności w gospodarstwach domowych, w tym z zasadami jej prawidłowego przechowywania. Dzięki ciekawym materiałom edukacyjnym, a także atrakcyjnej formule zajęć dydaktycznych, dzieci uczą się dlaczego tak ważne jest aby nie marnować jedzenia. Dodatkowo, widoczny udział w projekcie ma polska firma Amica, która odpowiedzialna była za merytoryczną część poświęconą samemu przechowywaniu żywności.

Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce brała udział w akcji i jako pierwsza przeprowadziła lekcję edukacyjną z uczniami klasy Va pod kierunkiem pani Zofii Benbenkowskiej. Podczas lekcji, poruszano szereg ciekawych i ważnych kwestii związanych z zasadami prawidłowego przechowywania żywności. Akcja „Eko Misja nie Marnuję” realizowana przez Federację Polskich Banków Żywności, finansowana jest ze  środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiały i scenariusz powstał przy wsparciu marki Amica oraz innych partnerów akcji. Patronat honorowy nad programem pełni Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII


 

Park Nauki Torus

Znalezione obrazy dla zapytania park nauki torusDnia 12-11-2019 r. uczniowie klasy VII, pod opieką P. A. Mierzejewskiej oraz P. M. Krzyczkowskiej, udali się na wycieczkę do Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z matematyki, fizyki, techniki. Poznali historię wieży ciśnień, doświadczyli iluzji optycznych. Przeprowadzili ciekawe eksperymenty, badali pH różnych substancji chemicznych.

Wyjazd był bardzo ciekawy – interaktywna edukacja poprzez zabawę wszystkim się spodobała.

 

  

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

 „Klasówka z historii” czyli 101 rocznica Odzyskania Niepodległości

8 listopada 2019 społeczność naszej szkoły obchodziła 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęto na 4 godzinie lekcyjnej, o symbolicznie ustalonej godzinie 11.11, wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Tym gestem wpisaliśmy się jako szkoła w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu narodowego.

Tegorocznym obchodom Dnia Odzyskania Niepodległości przyświecał duch teatru.

Uczniowie klas V pod opieką p. Katarzyny Harnaszkiewicz zaprezentowali 30 minutowy spektakl teatralny pt. „Klasówka z historii”. Była to współczesna scenka z życia ucznia - Marcinka (w tej roli Daniel Jabłonowski), który uzależniony od gier komputerowych znów dostaje kolejną jedynkę – tym razem z historii. Chłopak pod wpływem argumentów mamy powracającej z wywiadówki (Julia Bobińska) postanawia wziąć się do nauki i poprawić złą ocenę. Z nadmiaru wrażeń i wiedzy zasypia jednak na biurku, a do jego pokoju przez szafę dostają się kolejne postaci związane z okresem odzyskania niepodległości. I tak ukazują się tu kolejno: Józef Piłsudski (Jakub Harnaszkiewicz), Chłop z Chłopką (Miłosz Adamski i Julia Pszczółkowska), Ignacy Paderewski (Bartosz Radziejewicz), Gubernator Rosyjski (Krzysztof Sobolewski), Kanclerz Niemiecki (Adrian Pietras) oraz Legioniści (Dominik Zaborowski, Oskar Tański i Michał Rudnicki). Goście ci wywierają na chłopcu tak duże wrażenie, iż ten pod wpływem ich rozmów, jak również różnych dziwnych zabiegów – np.pojawienie się prowadzącego „Teleturniej 1 z 10” – w tej roli Miłosz Miłoszewski – zmienia swoje nastawienie do historii i zaczyna kojarzyć różne fakty.

W przedstawieniu ponadto brał udział chór szkolny prowadzony przez p. Jolantę Rutkowską, a wszystkie wydarzenia działy się w scenografii przygotowanej przez uczniów pod opieką p. Zofii Benbenkowskiej.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

  

Dzień Edukacji Narodowej


Dnia 11 października 2019 roku w naszej szkole celebrowano Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji a także zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, Urzędu Gminy i Rady Gminy oraz emerytowani nauczyciele. Jak co roku pod adresem nauczycieli padło wiele ciepłych słów ze strony p. Dyrektor Marleny Gałęziewskiej, Wójta Gminy Grudusk p. Marka Piotrowicza oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Katarzyny Radziejewicz i przewodniczącego Rady Gminy p. Michała Zakrzewskiego. Były życzenia, podziękowania i kwiaty. Dyrektor szkoły p. Marlena Gałęziewska wręczyła pedagogom i pracownikom administracji nagrody. W tym dniu także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Jabłonowska zaprezentowała wyniki konkursu na najlepszego nauczyciela w sześciu kategoriach. Wśród laureatów byli: p. Beata Ciska, p. Anna Mierzejewska, p. Mariusz Zygnerski, ksiądz Marcin Stankiewicz, p. Bogdan Tomaszewski i p. Jarosław Olszewski. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Okolicznościowy program artystyczny przygotowali uczniowie klas ósmych pod kierunkiem p. Anny Mierzejewskiej. Oprawę muzyczną i dekoracje zapewniła p. Jolanta Rutkowska. Młodzi artyści zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły, w których pokazali, jak trudna i odpowiedzialna jest praca nauczyciela i ile wymaga cierpliwości. W refleksyjny nastrój wprowadził zgromadzonych Jakub Harnaszkiewicz, recytując wiersz: „Być siewcą prawdy, mądrości, dobra…”.Ukazał w nim pracę pedagogów jako misję- trudną, lecz „płonącą dobrem i miłością”.

Całość uświetnił występ chóru, który zachwycił pięknym śpiewem i ciekawą choreografią. Uroczystość przebiegała w radosnej i miłej atmosferze.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

PASOWANIE NA UCZNIA

04 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie dla uczniów, rodziców, a także dla całej społeczności szkolnej.

Pierwszoklasiści odświętnie ubrani prezentowali się bardzo dostojnie. W apelu wzięli udział uczniowie klas pierwszych, wychowawcy, dyrekcja szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Jabłonowska, natomiast uczeń z klasy IV - Jakub Karzyński przywitał pierwszoklasistów pięknym wierszem.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, po odśpiewaniu hymnu państwowego pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor szkoły Marlena Gałęziewska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Tym samy pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku.

Doniosły moment pasowania poprzedził znakomity występ uczniów z klasy IA i IB. Dzieci miały okazję zaprezentować wszystkim obecnym swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Śpiewając piosenki i deklamując wiersze udowodnili, że jest to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia.

Na zakończenie, bohaterowie uroczystości otrzymali dyplomy pasowania na ucznia, legitymacje i upominki. Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, życzenia i podziękowania. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom  wiele radosnych chwil. Życzymy im samych sukcesów w nauce.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 


 

 „Zobaczyć świat oczami geografa”

W dniach 25-27 września grupa uczniów z klas VII, VIIIa i VIIIb pod opieką p. Sylwii Olszewskiej i p. Alicji Zdziarskiej uczestniczyła w zajęciach terenowych i kameralnych w Murzynowie.

Stało się to za sprawą projektu Uniwersytetu Warszawskiego „Zobaczyć świat oczami geografa”, do którego nasza szkoła została zakwalifikowana obok 9 innych szkół województwa mazowieckiego.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez prof. Ewę Smolską, dr Wojciecha Pokojskiego oraz p. Aleksandrę Karasiewicz. Młodzież zobaczyła m.in.wyposażenie ogródka meteorologicznego, pobrała próbki gleby z odkrywki glebowej oraz zbadała jej kwasowość. Uczniowie obserwowali zmiany jakie zachodzą w krajobrazie mazowieckiej wsi oraz poznali wpływ Wisły na środowisko i życie mieszkańców Murzynowa. Przez trzy dni gościliśmy w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym i uczestniczyliśmy w niecodziennych lekcjach na świeżym powietrzu. Do domów wróciliśmy nieco zmęczeni ale radośni i z nowymi doświadczeniami.

 

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział,

ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał,

nie żeby go wszystko trochę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.”                

                                                                                 Janusz Korczak

 

2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 8:30 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Grudusku została odprawiona uroczysta Msza Święta. Następnie przeszliśmy do hali sportowej, gdzie odbyła się część oficjalna – inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała pani dyrektor Marlena Gałęziewska, witając zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów, a zwłaszcza pierwszoklasistów. Pani dyrektor życzyła całej społeczności szkolnej, aby nowy rok upływał w zdrowiu, spokoju i atmosferze dobrej, solidnej i uczciwej pracy, abyśmy każdego dnia pamiętali o uśmiechu, przyjaznym geście i dobrym słowie. Do nauczycieli zwróciła się z prośbą, aby nigdy w swojej pracy nie zapominali, że w całym procesie kształcenia, zawsze i ponad wszystko najważniejszy jest uczeń – jego dobro i bezpieczeństwo.  

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć poległych w obronie Ojczyzny, uczciliśmy minutą ciszy. Delegacja uczniów pod opieką pani Katarzyny Rykowskiej przeszła na cmentarz parafialny, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie nieznanego żołnierza.

Wójt Gminy Grudusk pan Marek Piotrowicz przywitał wszystkich zebranych i życzył owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Życzenia błogosławieństwa Bożego w nowym roku skierował do wszystkich zebranych Ksiądz proboszcz Tadeusz Wołowiec.

Na zakończenie Pani dyrektor Marlena Gałęziewska, zapoznała obecnych z organizacją roku szkolnego 2019/2020. W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku w piętnastu oddziałach klas I – VIII będzie się uczyło 221 uczniów. Do dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej będzie uczęszczało 27 dzieci sześcioletnich, natomiast do trzech grup w Punkcie Przedszkolnym będzie uczęszczało 63 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII


 

 

 

 

W dniu 8 czerwca 2019 r. w Auli Kurii Metropolitalnej w Łodzi, odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu nt." Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży", zorganizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, z okazji 100-lecia  istnienia.

W czasie tej uroczystości uczennica naszej szkoły, Kinga Adamkowska odebrała nagrodę za II miejsce w kategorii klas I -III. 

To nie jedyny sukces Kingi, ponieważ w kwietniu, zajęła III miejsce na etapie diecezjalnym tego konkursu.

 


 

 

Dnia 14 maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie pod hasłem "IV PRZERWA NA CZYTANIE". Akcja realizowana jest w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

Podczas dwóch długich przerw czytaliśmy nasze ulubione książki, zarówno w ciszy, jak i głośno, uważnie słuchając naszej koleżanki w roli lektorki. Tego dnia uczniowie przynieśli do szkoły swoją ulubioną książkę oraz poduszkę. Na kilkadziesiąt minut nasz szkolny korytarz zamienił się w wygodną czytelnię. Nie obyło się również bez kilku konkursów o tematyce książkowej, w których można było wygrać słodki upominek. Do akcji włączyły się również:

przedszkolaki,

zerówki”,

klasy I-III.

 

Najmłodsi czytelnicy naszej szkoły wysłuchali bajek w wykonaniu dziewcząt ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pań wychowawczyń oraz koleżanki z klasy.

Okazuje się, że szkolna przerwa może być idealną okazją do czytania, a uczniowie nawet między szkolnymi dzwonkami potrafią się wyciszyć i efektywnie odpocząć. Książka jest do tego idealnym narzędziem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie "przerwy na czytanie".

Organizacją akcji zajęły się szkolna bibliotekarka – pani Mirka oraz polonistka - pani Paulina.

 


 

We wtorek 30 kwietnia 2019 roku na trzeciej godzinie lekcyjnej brać uczniowska naszej szkoły zebrała się, aby uczcić 228 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tegoroczne obchody tego święta to występ teatralny przygotowany przez uczniów klasy 4b pracujących pod kierunkiem p. K. Harnaszkiewicz. Grupa 17 osób zaprezentowała krótką 20 minutową jednoaktówkę pt. „Rozbitek”.

Mali aktorzy w scenkach kostiumowych odegrali historię tytułowego Rozbitka. Tenże (Danylo Naradka) wypłynąwszy z Polski w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w wyniku pechowego sztormu trafia na bezludną wyspę, gdzie po 25 latach zostaje uratowany przez statek polskiego Kapitana (Jakub Harnaszkiewicz) i dowiaduje się o zniknięciu Polski z map Europy.

Historia upadku konstytucji i rozbiorów Polski przekazana została nie tylko w dialogach, ale również w scenkach historycznych, gdzie Caryca Katarzyna Wielka (Julia Bobińska) spotyka się z Magnatami (Bartosz Radziejewicz, Daniel Jabłonowski i Miłosz Adamski) biorącymi udział w Targowicy oraz, gdzie Król Prus Fryderyk II Wilhelm (Dominik Zaborowski) rozmawia na temat planów zdrady Polski ze swoim Ministrem (Oskar Tański).

Całość występów uświetniła scenografia przygotowana przez uczniów klas 3 Gimnazjum pod czujnym okiem p. Z. Benbenkowskiej, jak również „pieśni trzeciomajowe” przygotowane przez najstarszą grupę młodzieży Chóru Szkolnego p. J. Rutkowskiej.

Na koniec programu odbył się QUIZ dla Uważnych – za każdą dobrze udzieloną odpowiedź można było wygrać lizaka.

 

Zapraszamy do galerii

 


 

DZIEŃ ZDROWIA I PROFILAKTYKI

Dnia 03.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego odbył się Dzień Zdrowia i Profilaktyki pod hasłem ,,RECEPTA NA ZDROWIE”.

Cele uroczystości to m.in.:

- Promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie postaw prozdrowotnych.

- Zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych.

- Rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.

- Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

- Uświadomienie dzieciom zagrożenia związanego ze stosowaniem: narkotyków (papierosy, alkohol, dopalacze), energetyków, cyberprzemocy, itp.

- Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych promujących zachowanie zdrowego stylu życia.

 

   Uczestnikami uroczystości były dzieci z oddziałów zerowych i uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjalne.

Uczniowie przygotowywali się do tego dnia, pogłębiając swoją wiedzę nt. przyczyn i skutków stosowania niewłaściwych substancji, niewłaściwych zachowań, decyzji i wyborów życiowych.

  W ramach akcji profilaktycznej upowszechniano postawy prozdrowotne wśród dzieci 6 – letnich oraz uczniów klas I – III poprzez realizację ogólnopolskiego programu antytytoniowego „Nie pal przy mnie, proszę” w oddziałach zerowych i w klasach pierwszych. Podsumowaniem tego programu było wykonanie indywidualnych prac plastycznych na temat „Mamo, tato, nie palcie przy mnie”. Natomiast w klasach drugich i trzeciej odbyły się pogadanki o tematyce zdrowotnej, celem kształtowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Podsumowaniem tych rozmów było przygotowanie gazetek ściennych zatytułowanych „Recepta na zdrowie”.

  Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów zerowych podczas zajęć dydaktycznych utrwalali zdobytą w tym zakresie wiedzę układając puzzle obrazkowe oraz rozsypanki sylabowe i wyrazowe w hasła promujące zdrowy styl życia. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie klas I – III rywalizowali ze sobą, dobrze bawiąc się i ucząc w zabawie sprawnościowo-matematycznej pt. „Pobiegnij i policz”. W rywalizacji pierwszoklasistów zwyciężyła klasa Ia wyprzedzając swoich rywali o 7sek, natomiast w klasach drugich sprawniej wykonali zadanie uczniowie IIa.

Efekty podejmowanych działań zostały zaprezentowane przez przedstawicieli klas 0-III podczas Dnia Zdrowia i Profilaktyki.

       Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Marlena Gałęziewska – dyrektor ZPO,

Zofia Benbenkowska – nauczyciel plastyki i techniki,

Elżbieta Kącka – nauczyciel wychowania fizycznego oraz członek Zespołu wychowawczo-profilaktycznego,

Alicja Zdziarska – nauczyciel świetlicy szkolnej oraz członek Zespołu wychowawczo-profilaktycznego.

W konkursie „Mamo, tato nie palcie przy mnie, proszę” Komisja postanowiła wyróżnić 11 indywidualnych prac plastycznych, a pośród nich przyznać 3 czołowe miejsca czterem następującym osobom:

I miejsce Natalia Nieliwodzka – kl.Ib

II miejsce Starzyk Albert – 0a

III miejsce ex aequo

Kabzińska Maja – 0b oraz Sadkowska Marta – kl.Ia

Wyróżnione i nagrodzone zostały również prace:

Filipa Kolwicza –0a, Julii Klein –Ib, Aleksandry Nadrowskiej – Ib , Wiktora Urbańskiego – Ia, Jakuba Kołakowskiego –Ia, Gabriela Golanko –0b i Wiktora Omana -0b.

Oceniając gazetki ścienne postanowiono:

I miejsce przyznać klasie IIa,

II miejsce klasie III

III miejsce uczniom z klasy IIb.

Wyróżnione prace indywidualne i zespołowe oraz podejmowane działania pozakonkursowe zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Poza tym przeprowadzono trzy konkursy międzyklasowe, w których uczestniczyli reprezentanci poszczególnych klas.

Pierwszy konkurs miał charakter teoretyczny i sprawdzał wiedzę uczniów(klas: VI, VII, VIII, IIIA g, IIIB g) nt. różnego rodzaju substancji uzależniających i ich wpływu na zdrowie człowieka. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani pielęgniarka Danuta Czarniewicz. Klasy były reprezentowane przez 2-osobowe zespoły, z których każdy odpowiadał na 4 pytania. Zwyciężył zespół z klasy VIIB, drugie miejsce zajęła klasa IIIA g a trzecie klasa VIIA.

Drugi konkurs był praktyczny i polegał na zaprezentowaniu przez poszczególne klasy wcześniej przygotowanych plakatów i gazetek profilaktycznych.

Trzeci konkurs również praktyczny polegał na zaprezentowaniu przez klasy krótkich scenek o tematyce profilaktycznej.

Uroczystość została urozmaicona przez dziewczęta klas IV- ch, które wykonały taniec ,,DIABEDANCE”, projekt Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Jest to jedna form wysiłku fizycznego, która ma na celu zwiększenie świadomości o zagrożeniach jakie niesie ze sobą cukrzyca. Układ taneczny dziewczęta ćwiczyły pod kierunkiem pani E. Kąckiej.

Również uczennice ze szkolnego chóru pod kierunkiem pani J. Rutkowskiej przygotowały pouczającą scenkę pt. ,,Okropne nawyki”.

Dekorację hali sportowej, na której odbywała się uroczystość stanowiły plakaty wykonane przez uczniów przestrzegające przed agresją i substancjami uzależniającymi.

Uczniowie biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni.

Ponadto w holu szkoły został zorganizowany przez Panią pielęgniarkę Danutę Czarniewicz kącik profilaktyczny, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i pracowników szkoły.

Znalazły się w nim ulotki dotyczące zapobiegania różnym chorobom, m.in. nowotworom i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Oprócz tego można było tam znaleźć informacje na temat meningokoków, skutków palenia tytoniu (zarówno dla organizmu palacza, jak i otaczających go osób, tzw. biernych palaczy). Książeczka ,,Moje zdrowe i piękne zęby” zawierała informacje nt. profilaktyki próchnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki, które zawierały informacje o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Odwiedzający kącik profilaktyczny mogli zmierzyć ciśnienie oraz poziomu cukru we krwi.

Zgromadzone w kąciku pomoce oraz ulotki w dużym stopniu przyczyniły się do poszerzenia wiedzy nt. zdrowego stylu życia oraz do kształtowania właściwych postaw i nawyków sprzyjających zdrowiu.a

 

Dzień zdrowia i profilaktyki został przygotowany i zrealizowany pod kierunkiem zespołu nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w składzie: Barbara Głozak, Alina Krupińska, Alicja Zdziarska, Agnieszka Mierzejewska, Elżbieta Kącka, Żaneta Kołakowska, Danuta Brodowska, Marzanna Spocińska.

 

Zapraszamy do galerii


  

Dnia 5 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza edukacyjna pod hasłem "KOŁO FORTUNY Z JĘZYKIEM POLSKIM". Konkurs był zwieńczeniem różnorodnych działań, którym celem było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Izabela Derewicz oraz Julia Głozak pod opieką pani Anny Mierzejewskiej i pani Pauliny Nawrockiej przygotowały serię pytań odwołujących się do zagadnień z różnych działów języka polskiego , z którymi zmierzyli się uczniowie klasy VIII oraz klas III gimnazjum. W rywalizacji wzięły udział trzy zespoły klasowe: jeden z klasy VIII i dwa z klas III. Konkursowe zmagania podzielono na dwa etapy, w tym jeden finałowy. Jury w składzie: pani Katarzyna Harnaszkiewicz (przewodnicząca), pani Anna Mierzejewska i pani Paulina Nawrocka oceniało poprawność odpowiedzi poszczególnych zespołów. Okazało się, że walka była tak wyrównana, a uczniowie tak świetnie przygotowani, że jury postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca: klasie VIII oraz klasie III.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, a naszym Koleżankom i Kolegom życzymy powodzenia na egzaminach!

 


2020 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved