GODZINY  PRACY

 PEDAGOGA  SZKOLNEGO

 mgr Marleny  Gałęziewskiej

w roku szkolnym  2017/2018 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

900-1230

1230-1400

900-1230

1000-1130