foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

GODZINY  PRACY  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

W  ROKU SZKOLNYM  2018/2019

  

Imię  i nazwisko  nauczyciela

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA 

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr  Alicja  Zdziarska

1130 - 1500 700 - 1300 1130 - 1500 700 - 1300 700 - 1500

mgr  Jolanta Rutkowska

700 - 1130 1300-1500 700 - 1130 1300-1500 ..............

 

 

 

 

 

 

2019 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved