foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Broniewskiego

w Grudusku

NAJLEPSI UCZNIOWIE

w roku szkolnym 2017/2018

okres I

 

Oddziały gimnazjalne

 

Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Broniewskiego

 

 

 

Gimnazjum Publiczne

im. Papieża Jana Pawła II

 

 

2018 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved