ul. Szkolna 2,
06-460 Grudusk

+ 48 23 671 54 68
sp.grudusk1@wp.pl

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 ROK SZKOLNY 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkolnego Koła Wolontariatu zapisało się 38 uczniów.

NASZE AKCJE

roku szkolnym 2017/2018 chęć pracy w wolontariacie wyraziło 50 uczniów.
NASZE AKCJE

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 do pracy wolontarystycznej zgłosiło się 41 osób, w tym 4 uczennice ze szkoły podstawowej.

 

  Oto nasze akcje