foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

     Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  W roku szkolnym 2016/2017 do pracy wolontarystycznej zgłosiło się 41 osób, w tym 4 uczennice ze szkoły podstawowej.

 

  Oto nasze akcje w roku szkolnym 2016/2017:

 

1

SPRZĄTANIE GROBÓW

W październiku porządkowaliśmy opuszczone, zaniedbane groby. Na cmentarzu w Grudusku pracowało 21 osób.

 

 

 

Do końca roku szkolnego 149 Days

2018 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved