foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

mgr Marlena Gałęziewska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Sylwia Olszewska – wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

Do końca roku szkolnego 186 Days

2017 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved