Przewodnicząca - P. Joanna Sadowska

Skarbnik - P. Monika Zaborowska

Sekretarz - P. Agnieszka Zaborowska