Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca - Katarzyna Jędrzejewska

Zastępca przewodniczącej - Julia Sosnowska

 

opiekun SU - P. Beata Ciska