foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY

Wychowawca P. mgr Dorota Budnicka

Lekcja  Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  8:00-13:20/13:25  8:00-13:00  8:00-13:00  8:00-13:00  8:00-13:00
2  9:00-9:45          
3  9:50-10:35   j. angielski        
4  10:50-11:35          
5  11:45-12:30          
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Kinga Piotrowicz

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebook'u!

Lekcja  Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  8:00-13:00  8:00-13:20/13:25  8:00-13:00  8:00-13:00  8:00-13:00
2  9:00-9:45     j. angielski      
3  9:50-10:35          
4  10:50-11:35          
5  11:45-12:30          
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Renata Siuda

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebook'u!

Lekcja  Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  8:00-13:00  8:00-13:20/13:25  8:00-13:00  8:00-13:00  8:00-13:00
2  9:00-9:45     j. angielski      
3  9:50-10:35          
4  10:50-11:35          
5  11:45-12:30          
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wychowawca P. mgr Anna Ankiewicz

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  8:00 - 13:00  8:00 - 13:00  8:00 - 13:30  8:00 - 13:00  8:00 - 13:00
2  9:00-9:45          j. angielski
3  9:50-10:35          
4  10:50-11:35          
5  11:45-12:30      religia    
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. Danuta Brodowska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  8:00 - 13:00  8:00 - 13:00  8:00 - 13:00  8:00 - 13:00  8:00 - 13:30
2  9:00-9:45  j. angielski        
3  9:50-10:35          
4  10:50-11:35          
5  11:45-12:30          religia
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Elżbieta Czajkowska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  j. angielski  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
2  9:00-9:45  eduk. wczesnosz  j. angielski  religia  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
3  9:50-10:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
4  10:50-11:35  religia  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
5  11:45-12:30    eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz    
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Bożena Gąsiorowska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
2  9:00-9:45  eduk. wczesnosz eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
3  9:50-10:35  eduk. wczesnosz  religia  eduk. wczesnosz  religia  eduk. wczesnosz
4  10:50-11:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  j. angielski  eduk. wczesnosz
5  11:45-12:30  j. angielski  eduk. wczesnosz      
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Lidia Gortad

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
2  9:00-9:45  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
3  9:50-10:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  j. angielski  eduk. wczesnosz
4  10:50-11:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  j. angielski  religia  eduk. wczesnosz
5  11:45-12:30  eduk. wczesnosz    religia    eduk. wczesnosz
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Alina Krupińska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
2  9:00-9:45  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  j. angielski  eduk. wczesnosz
3  9:50-10:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
4  10:50-11:35  j. angielski  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
5  11:45-12:30  religia      eduk. wczesnosz  religia
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Agnieszka Ojrzyńska

Lekcja  Godzina  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
2  9:00-9:45  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
3  9:50-10:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
4  10:50-11:35  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz  religia  eduk. wczesnosz  eduk. wczesnosz
5  11:45-12:30  eduk. wczesnosz    j. angielski  religia  j. angielski
6  12:35-13:20          
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Anna Szczyglak

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 inf-g1 j. polski j. angielski przyroda inf-g2
2  9:00-9:45 j.polski  matematyka  w-f  j. polski  j. polski 
3  9:50-10:35 religia  muzyka  j. polski  matematyka  matematyka 
4  10:50-11:35 przyroda  religia  matematyka  w-f  w-f 
5  11:45-12:30 w-f  j. angielski  zajęcia z wych.  technika  plastyka 
6  12:35-13:20 j. angielski     wdż   historia 
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Żaneta Kołakowska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 j. angielski przyroda plastyka religia j. angielski
2  9:00-9:45 matematyka  j. polski  w-f  j. angielski  przyroda 
3  9:50-10:35 j. polski  matematyka  matematyka  j. polski   wdż
4  10:50-11:35 historia  muzyka  j. polski  w-f   w-f
5  11:45-12:30 w-f  religia  zajęcia z wych.  matematyka  j. polski 
6  12:35-13:20 inf-g1    technika    inf-g2 
7  13:25-14:10          
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Paulina Nawrocka

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 j. angielski j. angielski j. polski w-f matematyka
2  9:00-9:45 w-f  j. polski  matematyka  matematyka  j. angielski
3  9:50-10:35 przyroda  w-f  przyroda  zaj. techniczne historia 
4  10:50-11:35 matematyka  matematyka  wdż  przyroda religia 
5  11:45-12:30 j. polski  plastyka  godz. wych  j. polski  j. polski 
6  12:35-13:20   muzyka  w-f zaj. komp-g1   zaj. komp-g2
7  13:25-14:10     religia    
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Katarzyna Rykowska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 matematyka j. polski  matematyka j. angielski historia
2  9:00-9:45 religia  przyroda  j. polski   przyroda  matematyka
3  9:50-10:35 w-f  plastyka  j. polski   j. polski   j. angielski 
4  10:50-11:35 j. polski  w-f  przyroda  historia  j. polski  
5  11:45-12:30 przyroda  muzyka  godz. wych  w-f  w-f 
6  12:35-13:20 zaj. techniczne  zaj. komp-g1  j. angielski  matematyka  religia 
7  13:25-14:10         zaj. komp-g2 
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Zofia Benbenkowska

Lekcja  Godzina  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 religia przyroda przyroda przyroda j. angielski
2  9:00-9:45 j. angielski  j. polski   muzyka  zaj. techniczne  przyroda 
3  9:50-10:35 w-f  j. polski   j. angielski  j. polski  j. polski  
4  10:50-11:35 j. polski   w-f  j. polski   matematyka  matematyka 
5  11:45-12:30 matematyka  matematyka  godz. wych  w-f w-f 
6  12:35-13:20 przyroda  religia  zaj. komp-g1  zaj. komp-g2  plastyka 
7  13:25-14:10         historia 
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Anna Mierzejewska

Lekcja  Godzina  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 matematyka w-f wdż  w-f w-f
2  9:00-9:45 w-f  religia  j. angielski  j. angielski  fizyka 
3  9:50-10:35 biologia  j. polski   matematyka  fizyka  religia 
4  10:50-11:35 j. rosyjski  historia  muzyka  j. polski   matematyka 
5  11:45-12:30 geografia  chemia  zajęcia z wych.
matematyka  chemia 
6  12:35-13:20 j. polski   geografia  j. polski  plastyka  j. polski  
7  13:25-14:10 j. angielski  biologia  j. rosyjski   historia 
8  14:15-15:00 informatyka-g1     informatyka-g2    

Wychowawca P. mgr Marzanna Spocińska

Lekcja  Godzina  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 j. polski w-f j. angielski w-f w-f
2  9:00-9:45 w-f chemia  biologia  j. rosyjski  matematyka 
3  9:50-10:35 matematyka  geografia  j. polski  matematyka  wdż 
4  10:50-11:35 geografia  j. polski  plastyka  religia  j. polski 
5  11:45-12:30 chemia  religia  zajęcia z wych  j. polski  fizyka 
6  12:35-13:20 j. angielski  matematyka  muzyka historia  j. angielski 
7  13:25-14:10 biologia  historia  fizyka    j. rosyjski 
8  14:15-15:00   informatyka-g1      informatyka-g2 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

Wychowawca P. mgr Barbara Głozak

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 historia fizyka w-f j. ang/j. ros religia
2  9:00-9:45 matematyka  j. polski matematyka   matematyka  w-f 
3  9:50-10:35 chemia matematyka  zaj. artystyczne w-f matematyka  
4  10:50-11:35 w-f chemia j. ang/j. ros j. polski j. polski 
5  11:45-12:30 j. ang/j. ros biologia godz. wych religia  j. ang/j. ros 
6  12:35-13:20  j. polski historia wos geografia  fizyka 
7  13:25-14:10   informatyka-g1 j. angielski-g1 informatyka-g2  j. angielski-g2 
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Maria Sikorska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 j. polski j. polski w-f j. ang/j. ros matematyka 
2  9:00-9:45 chemia  matematyka   wos  matematyka   w-f 
3  9:50-10:35 historia  historia  zaj. artystyczne  w-f  fizyka 
4  10:50-11:35 w-f  biologia  j. ang/j. ros fizyka  chemia 
5  11:45-12:30 j. ang/j. ros  geografia  godz. wych  j. polski  j. ang/j. ros 
6  12:35-13:20 matematyka   religia  matematyka   religia  j. polski 
7  13:25-14:10 informatyka-g1    inf-g2/j. ang    j. angielski-g2 
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Beata Ciska

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 geografia chemia matematyka  zaj. techniczne matematyka 
2  9:00-9:45 j. polski  w-f  j. polski w-f religia
3  9:50-10:35 j. ang/j. ros  j. ang/j. ros  wdż/j. ang j. ang/j. ros w-f 
4  10:50-11:35 biologia  religia  fizyka j. polski  wdż/j. ang 
5  11:45-12:30 matematyka   j. polski  godz. wych wos  j. polski 
6  12:35-13:20 w-f  biologia  j. ang/ j. ros  matematyka   historia 
7  13:25-14:10 fizyka  zaj. techniczne  zaj. artystyczne  historia  edb 
8  14:15-15:00          

Wychowawca P. mgr Mariusz Zygnerski 

Lekcja   Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8:10-8:55 biologia j. polski j. polski fizyka biologia
2  9:00-9:45 geografia  w-f  zaj. techniczne  w-f  wos 
3  9:50-10:35 j. ang/j. ros  j. ang/j. ros  wdż/j. ang  j. ang/j. ros  w-f 
4  10:50-11:35 matematyka   matematyka   matematyka   matematyka   wdż/j. ang 
5  11:45-12:30 j. polski  historia  godz. wych  chemia  historia 
6  12:35-13:20 w-f  zaj. techniczne  j. ang/j. ros  j. polski  j. polski 
7  13:25-14:10 edb  religia  zaj. artystyczne  religia  fizyka 
8  14:15-15:00          

 

Do końca roku szkolnego 186 Days

2017 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved