foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

UWAGA!!!

Drodzy Rodzice

W związku z licznymi błędami wpłat za obiady, informujemy, że kwota w każdym miesiącu jest inna.

Na stronie internetowej, na bieżąco będzie uaktualniana miesięczna kwota.

 

Opłaty za obiady

W związku z zagrożeniem Covid - 19 opłata za obiady będzie przyjmowana wyłącznie przelewem na konto bankowe, nr rachunku:

80 8220 0004 0003 6357 2000 0060

Odbiorca:

Zespół Placówek Oświatowych

ul. Szkolna 2

06-460 Grudusk

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata za obiady za miesiąc ............

imię i nazwisko dziecka/ucznia,

klasa do której uczęszcza.

WPŁAT NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ DO

10-tego każdego miesiąca!!!

Opłata za listopad - 57 zł

wpłat dokonują uczniowie klas I- III oraz grupy przedszkolne i "zerówki"

 


 

2021 Copyright Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku Rights Reserved